ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy při koupi přes internet

Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 NOZ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od zakoupní zboží, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě zájmu o odstupení od smlouvy je potřeba prodávajícímu odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Právo na odstupení od smlouvy se nevztahuje na podnikatele (tedy je-li v objednávce/faktuře uvedeno IČ). Odstupení od smlouvy je detailne popsáno také v našich obchodních podmínkách.

Vrácení zboží zasílejte na následující adresu prodávajícího:

PRODACON s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek

Odstoupení od smlouvy není možné v těchto případech:

  • V případě, že kupujícím je podnikatel (je-li uvedeno IČ)
  • V případě,že uplynulo déle, než 14 dní od převzetí zboží
  • V případě, že zboží bylo na přání zákazníka upravováno